Berg gård

Det er litt morsomt å tenke på at Berg er en av de større gårdene fra gammelt av, og er nevt i skrifter helt tilbake til 1300-tallet. Navnet kommer mest sannsynlig fra starten av vår tidsregning, da det kunne se ut som gården lå på et berg. Fra 1690-tallet var det to gårdbrukere på Berg, og gården ble delt i et østre (Østigarn) og vestre (Vestigarn) bruk. Gården ble selveiergård på midten av 1700-tallet med flere medeiere. Før dette hadde den tilhørt en biskop, kongen, og noen større godseiere. I  1788 kjøpte Ole Knutsen eiendommen, og han ble den første fra den slekta som fortsatt eier gården, som altså har vært i slekta i over 230 år.

I dag drives det med jordbruk og skogbruk på begge gårdene, samt hest og rideskole i tillegg på den nordre gården. Det er nå Eva Berg som driver den ene gården, sammen med faren sin, Hans Johan Berg. Til gården hører ca 400 mål jord og ca 200 mål skog. Vi produserer høy og ensilage til eget bruk, og til salg. Ved siden av selve gårdsdriften har vi i dag 16 stallplasser, og driver rideskole. 

Det har vært hester på Berg i mange tiår. Tidligere ble hesten brukt til mye av det tunge gårdarbeidet, men traktoren tok etter hvert over. Det ble drevet hesteskole på gården fra  1998-2007 med 70 elever ukentlig. Fra 2007-2010 var det kun oppstalling og privattimer på gården. I 2011 startet tvillingene Ida og Eva opp Bergs Rideskole, og det er nå Eva som driver rideskolen på gården sammen med gode medhjelpere.

Her er nordlandshesten Balder, med Bergs niende generasjon på ryggen, Eva, Ida og Dina.