Bergs Rideskole

- God grunnopplæring, grunnleggende hestekunnskap og komunikasjon

Gårds- og naturleir


Uke 25

Dag 1 - LIVET I GÅRDSDAMMEN - Utforske dyre- og insektlivet, fiske, lære om dyrene/insektene, tegne og måle dem, brøk...
Dag 2 - LIVET PÅ GÅRDEN - Dyrestell, ridning, fôringslære, gårdens maskiner, måling, planter og blomster...
Dag 3 - LIVET I SKOGEN - Ulike tresorter, dyrene og næringskjeder, klatring og lek, spikking, måling, rebus...

Det er Eva Berg 32 år (adjunkt), og Ane Bekkestad 23 år (barnevernspedagog) som arrangerer denne leiren. Begge har god erfaring med undervisning og tilpasning i skole og andre arrangementer på gården. Leiren er for barn og unge, gutter og jenter i alderen 5-12 år. Det blir både praktisk og teoretisk arbeid alle dager, og deltakerne vil få jobbe på ulike måter. Det vil arbeides med faglige kompetansemål på en morsom måte innen både matematikk, naturfag og norsk. Etter leiren får alle med seg en innholdsrik mappe, så de kan vise frem hva de har lært og jobbet med. Hver deltaker får også med seg en egen minnepinne med bilder fra leiren. Deltakerne må ha med seg lunsj. De får middag. Pris for leiren er 2400 kr.