Rideknappene er 5 ulike teoretiske og praktiske ferdighetsprøver innen både ridning, stell av hest og kunnskap om hest og hestehold. På Berg måler vi nivå i rideknapper, og man kan ta rideknapper på rideleir. Det kan også være mulig å kjøpe rideknapper dersom man rir på ridekurs.

 

Rideknappen 1: Eleven må kunne sette på grime, binde hesten og ri litt (ev. med leier)

Rideknappen 2: Eleven må kunne sale på, rense høver, ri i skritt og trav elene.

Rideknappen 3: Eleven må kunne ri i skritt, trav og galopp på bane og tur, kjenne til noen lover og regler for ridning i inn- og utmark, i tillegg til å kunne tegn for ferdsel i trafikken med hest.

Rideknappen 4: Elevene må kunne gjøre rent hos hesten, forklare hestens instinkter og reaksjoner, ha teoretisk og praktisk kunnskap om sal og hodelag, kunne hoppe hinder og variere sitsen. 

Rideknappen 5: Eleven må kunne klargjøre hest for konkurranse, visitere, kunne kroppsdeler, kunne deler av vegtrafikkloven og skilter, enkel førstehjelp, gode rideferdigheter på bane og tur i alle gangarter.