På Berg produseres høy og ensilage til eget bruk og til salg! 

- Ensilage førsteslått av god kvalitet. Tørket 2-4 dager ute, presset og pakket på jordet. Pakket med ekstra lag plast for bedre holdbarhet og kvalitet. Prisen er 700 kr + mva pr. ball.

Ensilage andreslått av god kvalitet. Tørket 3-5 dager ute, presset og pakket på jordet. Pakket med ekstra lag plast for bedre holdbarhet og kvalitet. Prisen er 600 kr + mva pr. ball.

- Høy av meget god valitet. Høyet blir tørket 2-4 dager ute og presset på jordet før det tørkes videre på korntørka. Presset i store firkantballer. Prisen er ca 900 kr + mva pr. ball.