Rideskolen

Rideskolen og stallen drives av eier og daglig leder, Eva Berg. Hun har vokst opp på gården, er utdannet adjunkt og har over 15 års erfaring med rideskole. Bergs Rideskole ble startet opp i 2011. Aldersgrensen for å delta på arrangementer hos oss er 5 år, og deltakerne må kunne være hos oss uten foresatte.


Mål og fokusområder
Vi legger stor vekt på sikkerhet i omgang med hestene, og hver enkelt elev får god oppfølging og hjelp. Vårt mål med rideskolen er at elevene skal få nok kompetanse til å ta ansvar for egen hest. Det daglige stellet en derfor en viktig del av vårt tilbud. Vi måler elevenes nivå i rideknapper (både praktiske og teoretiske ferdigheter). Vi har stort fokus på rett sits. Rytterens sits påvirker hesten på mange måter. Alle elevene skal ha en loddrett sits og være godt balansert på hesteryggen, både med og uten sal. 
Vi legger til rette for at alle elevene får utfordringer, føler mestring og strekke seg etter nye mål.


Medhjelpere
De som jobber i stallen og rideskolen har selv gått på rideskole her tidligere, og kjenner hestene og systemet på Berg godt. Jeg ønsker å bruke egne medhjelpere fremfor foresatte eller andre som ikke kjenner til hestene eller systemet hos oss. Alderen på medhjelperne varierer, men alle er ansvarsfulle, pedagogiske og har fått god opplæring. Du kan lese mer om de som jobber i rideskolen under siden som heter "Jobber i rideskolen". Det er alltid en voksen som har hovedansvaret.


Hestene

I rideskolen har vi fine hester i forskjellige størrelser. De fleste hestene er kjøpt som unghester, og vokst opp i rideskolen. Det er viktig at barn får ri hester som passer deres størrelse. Hestene våre er fine læremestre, og de trives med å gå i rideskolen. Vi har fokus på hestens trivsel og behov, for at de skal fortsette og trives med  jobben sin. Vi har hester/ponnier fra 100 - 150 cm, og er spesialisert for elever fra 5 år - 55 kg. Hestene våre har flinke fôrryttere i helgene. 


Forsikring og ansvar
Vi har ansvarsforsikring, forsikring på medhjelperne våre, forsikring på utstyr og forsikring på hestene. Hest og ridning er en risikosport. Hestene på Berg er som hester flest, de er fluktdyr og kan bli skremt. Når hester blir skremt kan de løpe og hoppe. Det hender at noen faller av, og vi følger faste rutiner ved fall. 

Hest og ridning  er en utrolig givende hobby, som kan gi både barn og voksne økt livskvalitet. Vi setter sikkerheten høyt, men ridning og håndtering av hest på Berg er på eget/foresattes ansvar. Vi anbefaler alle foresatte å ha ulykkesforsikring på barna.